Program Regionalny 1.2 Schemat II

Wielkopolski  Regionalny Program Operacyjny. Narodowa Strategia Spójności
W dniu 28.06.2010 r firma Andre uzyskała dofinansowanie  w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego Priorytetu I „ Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP na lata 2007- 2013, Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze.

Przedmiotem projektu jest zakup usługi polegającej na analizie kluczowych procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie związanych z obiegiem informacji i dokumentów. W wyniku projektu zostaną określene możliwości ich optymalizacji oraz zostanie dokonany wybór i sposób wdrożenia platformy informatycznej służącej do elektronicznego obiegu dokumentów „workflow”.

Informacje kontaktowe:

Sebastian Steckiewicz
Specjalista ds. kontrolingu
tel:+48 63/262 63 00
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.